Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

HISTORIA REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W GDYNI


Rejonowa służba kwaterunkowo budowlana swoją działalność rozpoczęła w latach pięćdziesiątych, wtedy właśnie zostały powołane na podstawie rozkazu organizacyjnego MON nr 014/Org. z dnia 9 lutego 1952r. Wojskowe Zarządy Kwaterunkowe.

Pierwszy - w rejonie odzyskanego Pomorza gdańskiego - Wojskowy Zarząd Kwaterunkowy rozpoczął swoją działalność na początku maja 1952 roku z siedzibą w Gdańsku, jego pierwszym szefem został mjr Sergiusz APANASOWICZ. Głównym zadaniem Zarządu było "zracjonalizowanie gospodarki kwaterunkowej, przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, zaopatrywanie w sprzęt i opał instytucji i oddziałów WP na obszarze wyzwolonej Rzeczypospolitej Polskiej".

W 1956 roku zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego oraz zarządzeniem dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr 0165 z dnia 05 grudnia 1956 roku służba rejonowa przechodzi pierwszą reorganizację i zmienia swoją nazwę na Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowy, jego pierwszym szefem został mjr Józef BRONOWSKI. Reorganizacja służby przynosi zwiększenie zadań i kompetencji, zwiększa się również personel. Od stycznia 1959 roku WRZK zmienia swoją nazwę na Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo Budowlany (WRZKB). W tym czasie szczególnie rozbudowane zostają grupy wykonawstwa a w niej warsztaty. W organach terenowych służby powołane zostają Wojskowe Administracje Koszar i Garnizonowe Administracje Mieszkań, które swoją działalnością obejmują kilka oddziałów gospodarczych.

Równolegle w 1956 roku powołano Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany Marynarki Wojennej z uprawnieniami organu okręgowego, pod kierownictwem komandora Kazimierza SOŁTYSIKA.

Na podstawie zarządzenia kwatermistrza-zastępcy dowódcy POW nr. 0308/kwat. z dnia 08 listopada 1972 roku w oparciu o zarządzenie szefa Sztabu Generalnego 046/org. z dnia 18 lipca 1972 roku i 054 z dnia 07.sierpnia.1972 roku oraz głównego kwatermistrza WP nr. 025 z dnia 08.sierpnia 1972 roku wprowadzone zostały zmiany systemowe i organizacyjne oraz dyslokacyjne dotyczące służby zakwaterowania i budownictwa. W wyniku powyższego uległ rozformowaniu Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany MW oraz WRZKB Gdańsk, a utworzony został z dniem 01 stycznia 1973 roku WRZKB w Gdyni, którego pierwszym szefem zostaje ppłk Henryk MAZIARZ. WRZKB z siedzibą w Gdyni całkowicie przejmuje działalność inwestycyjną budownictwa ogólnowojskowego i mieszkaniowego.

W wykonaniu zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr. 57/org. z dnia 16 października 1997 roku, następuje dalsza reorganizacja Służby Zakwaterowania i Budownictwa gdzie WRZKB zostaje rozwiązany (ostatnim szefem WRZKB był płk Adam BUDZISZ) i przeformowany w nową instytucję, z dniem 1 lipca 1998 roku powołany zostaje Rejonowy Zarząd Infrastruktury, na stanowisko pierwszego szefa Zarządu wyznaczony został płk mgr inż. Marek RADOMSKI.

Decyzją nr Z-47/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 29.09.2005 r. w sprawie zmiany podporządkowania i przeformowania Wojskowych Administracji Koszar, z dniem 01 stycznia 2006 roku podporządkowano szefowi RZI 18 WAK.
W związku z powołaniem 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce decyzją nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 06.12.2006 r. w sprawie wdrożenia programu pilotażowego oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych, z dniem 31.12.2007 r. zostają rozformowane WAK Nr 1 i Nr 2 w Ustce.

Z dniem 01 stycznia 2008 roku następuje zmiana podległości RZI, dotychczas podległe pod Departament Infrastruktury MON zostało podporządkowane bezpośrednio szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W okresie od maja do października 2012r., na podstawie rozkazu szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie realizacji zmian organizacyjnych i etatowych w stacjonarnym systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP, rozformowano podległych 16 WOJSKOWYCH ADMINISTRACJI KOSZAR. Stany osobowe, mienie i infrastrukturę przekazano Komendantom odpowiednich terytorialnie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych.

 

SZEFOWIE RZI W GDYNI

2017 r. - obecnie    płk mgr inż. Piotr CZORNA
2014 r. - 2016 r.    płk mgr inż. Dariusz SAWKA
2011 r. - 2013 r.    płk mgr Grzegorz SKOWROŃSKI
2009 r. - 2011 r.    płk mgr inż. Ireneusz MICHOŃ
2007 r. - 2009 r.    płk mgr inż. Michał HEJDUK
1998 r. - 2007 r.    płk mgr inż. Marek RADOMSKI

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP