Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Spis telefonów

 

NR TELEFONÓW
Szef Zarządu 261 263 375
Zastępca Szefa Zarządu 261 263 375
Sekretariat

261 263 375

Szef Wydziału Organizacyjnego 261 266 198
Rzecznik prasowy 261 266 006
Sprawy personalno-kadrowe 261 260 117
Główny Księgowy 261 266 118
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 261 266 145
Szef Wydziału Budownictwa

261 266 005

261 266 455

Szef Wydziału Eksploatacji Nieruchomości

261 266 103

fax 261 266 031

Szef Wydziału Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk

261 266 006

kom. 667 672 315

Kierownik Wydziału Infrastruktury 261 266 462
Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska 261 260 176
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych 261 266 042
Sekcja Zamówień Publicznych 261 266 042
Szef Wydziału Gospodarki Sprzętem Infrastruktury 261 267 967
Inspektor BHP 261 267 913 wewn.24
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP