Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia - Zespół koszarowy w Wejherowie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16.07.2018
Zespół koszarowy w Wejherowie

Dawniej Zespół Szpitalny w Wejherowie

W kompleksie budynków z których obecnie część użytkuje wojsko, od 1883 r. do 1923 roku mieścił się Zakład Psychiatryczny - Prowincjonalny Zakład Leczniczo - Opiekuńczy dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w miejscowości Wejherowo (PROVINZIAL-IRREN-ANSTALT IN NEUSTADT).

Do użytku oddano 15 bloków szpitalnych, budynki administracyjne, kaplicę, obiekty gospodarcze, domy dla lekarzy. W 1931 r. sprowadzono do budynków 1 Morski Batalion Strzelców, który stacjonował do wybuchu II wojny światowej. W latach wojny użytkowane przez armię niemiecką,

W roku 1945 budynki przejęła Armia Radziecka, a od 1957 – 1970 r. - 51 Batalion Łączności MW, kiedy to przeformowano go na 11 pułk łączności MW.

Z pierwotnie 15 budynków szpitala, wojsko użytkuje 8 budynków w pierwotnym zarysie architektonicznym, jeden budynek w latach 90 został przebudowany, pozostałe użytkowane są poza kompleksem jako Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego i Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących.
Obiekt na terenie historycznego układu urbanistycznego.

Autor tekstu: Wojciech ŻMIJEWSKI
Autor zdjęć: kpt Ireneusz MAKSYMIUK

Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP