Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Sprawa 30/IV/30/2018 - USŁUGI

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania 13504 - Budowa Strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej w m. Wicko Morskie K-2168

Obecny status: W dniu 30.01.2019 r. podpisano umowę z firmą Pracownia Projekotwa SKEB S.KOŁTUN na kwotę 56.580,00 zł.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Kudelska - Formela Czas wytworzenia: 2018-12-20 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-12-20 15:00 Ostatnia zmiana: 2019-03-01 09:44
generuj pdf
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP