Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Sprawa 32/IV/30/2018 - ROBOTY BUDOWLANE

Zadanie 13448 „Przebudowa budynku magazynowego 148 dla potrzeb Jednostki Wojskowej nr 4026 Gdynia” – Wykonanie systemu alarmowego w bud. nr 148

Obecny status: Postępowanie unieważniono.

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna Szostak Czas wytworzenia: 2018-12-07 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-12-07 14:44 Ostatnia zmiana: 2019-03-01 09:42
generuj pdf
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP