Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Sprawa 25/IV/2018 - ROBOTY BUDOWLANE

Przebudowa budynku nr 70 na potrzeby grupy przewodników psów słuzbowych w kompleksie wojskowym Gdańsk Westerplatte - zadanie 13634.

Obecny status: Postępowanie unieważniono.

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabella Świtalska Czas wytworzenia: 2018-12-21 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-12-21 14:06 Ostatnia zmiana: 2019-03-12 10:56
generuj pdf
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP