Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Sprawa 13/VI/2018 - DOSTAWA

Dostawa sprzętu kwaterunkowego i materiałów oraz sprzętu do naprawy i produkcji sprzętu kwaterunkowego:

1) Dostawa krzeseł i foteli

2) Dostawa mebli o konstrukcji metalowej

3) Dostawa mebli o konstrukcji drewnianej

4) Dostawa sprzętu polowego

5) Dostawa materiałów i sprzętu do naprawy i produkcji sprzętu kwaterunkowego

Obecny status: badanie ofert do dnia 21.05.2019 r.

Dokonano wyboru na Część II zamówienia. Planowane podpisanie umowy w dniu 14.05.2019 r. z firmą KJMK Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Dokonano wyboru na Część I zamówienia. Planowane podpisanie umowy w dniu 20.05.2019 r. z firmą Mega System Zbigniew Dębski z siedzibą w Siedlcach.

Dokonano wyboru na Część V zamówienia. Planowane podpisanie umowy w dniu 20.05.2019 r. z firmą Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Dokonano wyboru na Część III zamówienia

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni informuje, iż w przypadku korzystania z formularzy do komunikacji należy nie szyfrować dokumentów, gdyż zaszyfrowanie uniemożliwia Zamawiającemu odszyfrowanie dokumentu. Czynność szyfrowania dotyczy tylko ofert.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Rosita Makarewicz Czas wytworzenia: 2018-12-17 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-12-17 14:56 Ostatnia zmiana: 2019-05-21 15:12
generuj pdf
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP