Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Sprawa 1/VI/2019 - USŁUGI

Naprawa sprzętu gaśniczego: część I: naprawa motopomp, agregatów prądotwórczych, sprężarek i pił spalinowych.

część II: naprawa sprzętu ratownictwa technicznego.

Obecny status: W dniu 21.03.2019 r. podpisano umowę z firmą DELTA SRERVICE na kwotę 58.995,00 zł brutto.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50.51.11.00-1

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Kudelska - Formela Czas wytworzenia: 2019-02-11 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-02-11 15:06 Ostatnia zmiana: 2019-04-24 09:21
generuj pdf
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP