Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Sprawa 14/VI/2018 - DOSTAWA

Część I zamówienia: Dostawa wyposażenia indywidualnego strażaka.
Część II zamówienia: Dostawa węży i armatury pożarniczej.
Część III zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego i szkoleniowego.
Część IV zamówienia: Dostawa środków pianotwórczych i proszków gaśniczych.
Część V zamówienia: Dostawa umundurowania i odzieży ochronnej strażaka.
Część VI zamówienia: Dostawa wyposażenia sprzętu ratownictwa technicznego HOLMATRO.
Część VII zamówienia: Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do pił spalinowych.
Część VIII zamówienia: Dostawa części zamiennych i materiałów do gaśnic i agregatów gaśniczych.
Część IX zamówienia: Dostawa pozostałego sprzętu.
Część X zamówienia: Dostawa toporków i zatrzaśników.
Część XI zamówienia: Dostawa gaśnic.

Obecny status: Wyłoniono Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: iza świtalska Czas wytworzenia: 2018-12-24 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-12-20 09:20 Ostatnia zmiana: 2019-05-14 09:00
generuj pdf
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP