Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Sprawa 24/IV/2018 - ROBOTY BUDOWLANE

Zadanie nr 13801 – Przebudowa obiektów oraz infrastruktury kompleksu K-1245 dla potrzeb JW 3775 Chojnice etap I bud. 33;
Zadanie nr 13841 – Roboty budowlane obiektów oraz infrastruktury kompleksu Chojnice dla potrzeb JW 3775 – etap II bud. 5 i 6.

Obecny status: Postępowanie unieważniono

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Rosita Makarewicz Czas wytworzenia: 2018-12-04 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-12-04 15:27 Ostatnia zmiana: 2019-03-05 10:45
generuj pdf
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP