Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Sprawa 33/IV/30/2018 - USŁUGI

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego  dla zadania 13563  -  Przystosowanie infrastruktury pod urządzenie NUR – 15 M w kompleksie wojskowym w Głobinie.

Obecny status: Postępowanie unieważnione.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Kierzkowska Czas wytworzenia: 2018-12-06 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-12-06 14:27 Ostatnia zmiana: 2019-03-01 09:42
generuj pdf
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP