Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Sprawa 26/IV/2018 - DOSTAWA

Dostawa wyposażenia warsztatów oraz narzędzi elektryczno -  mechanicznych  dla KTO ROSOMAK - Jednostka Wojskowa w m. Czarne (zadanie nr 13646).

Obecny status: Wyłoniono Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu tj. firmę METALZBYT-HURT Sp. z o.o. Planowany termin podpisania umowy 23.04.2019 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabella Świtalska Czas wytworzenia: 2019-01-10 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-01-10 13:07 Ostatnia zmiana: 2019-04-19 11:26
generuj pdf
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP