Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Sprawa 2/IV/30/2019 - USŁUGI

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego  dla zadania 13503  -  Przygotowanie infrastruktury dla potrzeb stacji NUR – 15 M, kompleks wojskowy 1245 Chojnice

Obecny status: podpisano umowę z  firmą: Pracownia Projektowa SKEB s.k. Kołtun Sp.j. na kwotę: 66.789,00 zl.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71243000-3

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabella Świtalska Czas wytworzenia: 2019-02-08 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-01-28 14:14 Ostatnia zmiana: 2019-04-05 13:23
generuj pdf
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP