Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia

Struktura organizacyjna Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni obejmuje:

- kierownictwo;
- wydział organizacyjny;
- wydział budownictwa;
- wydział infrastruktury;
- wydział eksploatacji nieruchomości;
- wydział nieruchomości i zakwaterowania wojsk;
- wydział gospodarki sprzętem infrastruktury;
- sekcja zamówień publicznych;
- sekcja ochrony środowiska;
- pion ochrony informacji niejawych;
- pion głównego księgowego


Całokształtem działalności kieruje Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni.

Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
tel. 261260174
fax. 261266240
rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl

    
  • BIP